Principper for webusability

9 usability-principper hjælper med at sikre brugervenligheden på websites. Principperne – der også kaldes heuristikker – er identificeret ved at analysere 299 usability-problemer. De kan bruges i forbindelse med evaluering og design af websites.

Overblik: Principper for webusability – kort fortalt

9 overordnede principper for brugervenlighed kan hjælpe med at sikre, at brugerne kan gennemføre deres ærinder på websites på en ubesværet og tilfredsstillende måde. De 9 principper er:

  • Enkelhed
  • Konsistens
  • Opdagelighed
  • Struktur
  • Klarhed
  • Kontrol
  • Brugssignalering
  • Tolerance
  • Ergonomi

Download A3-plakat med oversigt over de 9 usability-principper (pdf, 403 kB).


Ikon for enkelhed

Enkelhed

Så enkelt som muligt. Ikke overvældende. Ingen overflødige handlingstrin.

Kun det nødvendige

Overflødige elementer gør en brugergrænseflade unødvendigt besværlig at overskue og øger risikoen for fejl. Elementer, der ikke understøtter et ærinde eller et formål, bør derfor elimineres (ikke bare skjules).

Begrænset antal valgmuligheder

Mange valgmuligheder betyder, at det tager længere tid at vælge imellem dem (Hicks lov), og nogle gange forhindrer det helt brugerne i at træffe et valg (Paradox of choice).

Enkel interaktion

Interaktion med unødvendige handlingstrin øger tidsforbruget og risikoen for fejl.

Standardindstillinger

Gode standardindstillinger (defaults) gør interaktionen enklere.

 

Ikon for konsistens

Konsistens

Ensartet og genkendelig præsentation og interaktion. Svarer til brugernes forventninger.

Brugernes forventninger

Brugergrænsefladen og systemets reaktioner skal være konsistente med brugernes forventninger. Brugerne har en mental model af, hvordan et website virker, allerede inden de kommer ind på det. Mentale modeller formes bl.a. af brugernes erfaringer med andre websites.

Intern konsistens

Ensartede elementer og funktioner bør præsenteres og virke på en ensartet måde på det samme website.

Ekstern konsistens

Brugergrænsefladen bør være udformet i overensstemmelse med konventioner. Det gør det lettere at lære at bruge et website for nye brugere.

Konsistens over tid

Drastisk redesign besværliggør brugen for tilbagevendende brugere, mens løbende mindre ændringer bedre sikrer konsistens over tid.

 

Ikon for opdagelighed

Opdagelighed

Synlige elementer, ikke skjulte. Udformet og placeret, så de er lette at få øje på.

Synlighed

Grafiske brugergrænseflader (GUI) er baseret på synlighed. Hvis elementer er skjult, skal brugerne enten lede efter dem eller huske deres placering. Det er lettere at genkende elementer end at huske dem.

Fokus

Placeringen af elementer kan gøre dem svære at få øje på. Det kan skyldes, at et element er placeret i periferien af brugernes synsfelt – eller at et andet element, der virker som et lige så godt bud, tiltrækker sig brugernes opmærksomhed. Selvom elementer ikke er skjult, kan de være svære at opdage.

Prominens

Størrelse, tydelighed og fremhævelse har betydning for, om brugerne bemærker et element.

Scrolle-understøttende design

Store billeder, bokse, horisontale streger og hvid luft kan give brugerne en oplevelse af at have nået en websides bund (illusion of completeness) og dermed stoppe dem i at scrolle videre til elementer længere nede på siden.

 

Ikon for struktur

Struktur

Opdeling, kategorisering og gruppering efter brugernes behov og logik. Naturlig rækkefølge.

Opdeling

Følelsen af overvældelse kan minimeres ved hjælp af opdeling, når enkelhed ikke kan opnås ved at fjerne elementer.

Kategorisering

Manglende kategorisering såvel som en kategorisering, der virker ulogisk, besværliggør navigation.

Gruppering

Elementer, der hører sammen, bør grupperes.

Rækkefølge

Logisk rækkefølge af elementer i en oversigt gør det hurtigere for brugerne at finde det, de leder efter.

Meta-data

Taxonomier, nøgleord og andre former for meta-data kan hjælpe brugerne med at finde rundt i store mængder af information, når de søger.

 

Ikon for klarhed

Klarhed

Forståelig, præcis og utvetydig kommunikation. Klart adskillelige elementer. Tydelig kontekst.

Forståelighed

Tekst, links, labels og menupunkter skaber forvirring, hvis de er uforståelige, upræcise, tvetydige eller for generelle.

Adskillelighed

Forskellen på flere lignende elementer kan være svær at forstå for brugerne, selvom ord og beskrivelser isoleret set er klare. Sammenligning og udvælgelse forudsætter, at forskellen på elementer er klart beskrevet.

Information til rådighed

Ufuldstændig eller manglende information – herunder manglende hjælpetekster og manglende feedback – giver uklarhed.

Kontekst

Kontekst kan påvirke forståelse og klarhed. Kombinationen af tekster, billeder, menupunkter mv. kan resultere i en anden afkodning, end hvis elementerne var præsenteret enkeltvis. Det samme begreb kan have forskellige betydninger for forskellige brugergrupper.

'Aboutness'

Websitets navigation, tekster, billeder mv. skal tilsammen gøre det klart, hvad et website eller en webside handler om.

Visuel klarhed

Visuelt sprog kan også være klart eller uklart. Ikoner, billeder og fremhævelser kan være mere eller mindre selvforklarende. (Klarhed kan også vedrøre andre sanser).

 

Ikon for kontrol

Kontrol

Brugeren og ikke systemet styrer. Passende tempo. Handlinger kan fortrydes.

Brugerstyring

Oplevelsen af at have kontrol er forudsætningen for, at brugerne føler, at det er rart at bruge et system. Automatisk skiftende elementer kan virke distraherende.

Passende tempo

Interaktionens tempo skal kunne styres af brugerne. Der er ikke ét tempo, der passer til alle brugere.

Annullering

Fortrydelsesmuligheder skal være til rådighed, når brugerne begår fejl eller ændrer mening.

 

Ikon for brugssignal

Brugssignalering

Brugsanvisende udformning. Interaktive elementer signalerer, hvordan de skal bruges.

Selvforklaring

Interaktive elementer bør i så høj grad som muligt være selvforklarende og intuitive at bruge. Det bør ikke være nødvendigt at læse instruktioner for at gennemskue, hvordan basale funktioner anvendes.

Signalering af interaktivitet

Interaktive elementer bør være udformet, så de tydeligt signalerer, hvordan de bruges. Er de klikbare, kan de slides, kan man indtaste noget?

Ingen misvisende signalering af interaktivitet

Elementer, der ikke er interaktive, bør ikke signalere, at de er det. Brugerne skal klart kunne adskille interaktive elementer fra ikke-interaktive.

 

Ikon for tolerance

Tolerance

Fornuftig tolkning af brugernes indtastninger, klik og tryk. Små fejl ignoreres.

Tolkning

Systemet tillader variationer i brugernes input og tolker, hvad brugerne prøver at opnå, på en fornuftig måde.

Fejlhåndtering

Ubetydelige fejl fra brugernes side ignoreres af systemet.

Udvidede klikbare områder

Tolerance ved klik og tryk kan opnås ved at udvide et elements klikbare område.

 

Ikon for enkelhed

Ergonomi

Fysisk let at bruge. Udfordrer og overstiger ikke motoriske og sanselige evner.

Ubesværet interaktion

Interaktion bør være tilpasset menneskets fysik. En brugergrænseflade, der tvinger brugerne til fysisk akavede og besværlige handlinger, øger risikoen for fejl og påvirker brugernes tempo og tilfredshed negativt.

Størrelse

Elementer bør være så tilpas store, at de er lette at ramme.

Nærhed

Elementer, der skal bruges i forlængelse af hinanden, bør stå i nærheden af hinanden, så brugerne ikke skal foretage unødvendigt store bevægelser.

Visuel ergonomi

Ergonomi kan også handle om visuelle forhold: gode kontraster og tilstrækkelig stor størrelse af tekst og andre elementer.

 

Tilmeld dig Copenux' nyhedsbrev, og få artikler som denne pr. e-mail hver måned.

Baggrund

De 9 principper for webusability er identificeret ved at analysere 299 usability-problemer på danske websites. Usability-testene omfatter websites fra både den offentlige og private sektor, intranet, mobile websites og prototyper og er udført mellem 2012 og 2015.

Heuristikker har været brugt i design af brugergrænseflader siden 1990'erne. Ældre heuristik-sæt er stadig inspirerende læsning, men de er udarbejdet ud fra usability-problemer i software. Fænomener som feedback og fejlhåndtering fylder derfor meget.

På websites spiller navigation, indhold og visuelt design en større rolle end i software. De 9 principper for webusability gør det lettere at kategorisere problemer, der vedrører disse forhold.

Feedback, fejlmeddelelser og hjælpetekster er i mange heuristik-sæt beskrevet med selvstændige principper. I vores system er disse komponenter blot genstande for evaluering ligesom et websites navigation, indhold og funktioner. En fejlmeddelelse kan fx være synlig, klar, enkel osv.

Du kan lære mere om de 9 usability-principper på vores kursus i brugercentreret design eller ved at arrangere en usability-inspektion af dit website.

 

Publiceret: 31.05.2016. Opdateret: 31.07.2016. Illustration: Marie Soelberg.

Lær mere

Kursus i brugercentreret design og usability
Kursus i din virksomhed eller organisation.

Guidelines

Guidelines for webtekster
Tjek din tekst.

Guidelines for digital selvbetjening
Tjek webformularen.

Artikler

Hvad er usability?
Definitionen af brugervenlighed.

Webprocessen fra A-Z
Brugercentreret design i 6 trin.

Hvorfor usability?
8 grunde til at investere i usability.

Remote usability - sig nej tak!
5 alvorlige ulemper.

Konsulentydelser

Usability-inspektion
Evaluering af dit website.

Usability-test
Find og løs usability-problemerne.

Kurser

Brugercentreret design
Kursus i usability.

In English

Web Usability Heuristics
9 principles.