Guidelines for webtekster

At skrive til nettet er en udfordring, fordi brugerne typisk investerer under et minut i en webtekst. Ved at fokusere på de tekstelementer, brugerne ser mest, kan du gøre dit indhold let at skanne. På den måde kommer dine vigtigste informationer til at stå klarere frem.

Overblik: Guidelines for webtekster

Følg 71 guidelines for 9 specifikke tekstelementer og webtekstens sprogtone, når du skriver til nettet:

  • Sprogtone
  • Overskrift
  • Manchet
  • Mellemoverskrifter
  • Afsnit
  • Punktopstillinger
  • Links
  • Billedtekster
  • Titel
  • Meta description

Læs videre, og se 71 guidelines for webtekster.

Tilmeld dig Copenux' nyhedsbrev, og få artikler som denne pr. e-mail hver måned.

Sprogtone

Beskrivelse

Sprogtonen er den stil, en tekst er skrevet i. En sprogtone kan fx være formel eller uformel, personlig eller upersonlig, akademisk eller empatisk. Når du rammer den rigtige tone, afspejler du både din virksomheds værdier og brand, og du får brugerne til at føle sig i målgruppen for din tekst.

Guidelines

Vælg en sprogtone, der afspejler dit brand.
Afstem ordvalg til målgruppen og konteksten.
Hold teksten kort og uden overflødige oplysninger.
Formulér hver del af teksten som en selvstændig enhed, der kan forstås uafhængigt af de andre dele.
Fokusér på facts, og lad dem stå tydeligt frem. (Skriv fx tal som tal, også 1-9).
Skriv i du-form, når det er relevant.
Brug kun 'vi', når det er helt klart, hvem afsenderen er.
Undgå lange, indviklede sætninger.
Undgå lange, svære og usædvanlige ord.
Brug kun almindelige forkortelser (kr., pr., km), og undgå usædvanlige (f.o.m., gdr., TB).

Tip

Skær først dit indhold helt ind til benet: nøgne facts i et klart sprog. Indføj derefter nogle få velvalgte brand-ord og vendinger, der gør sproget levende. (Ron Rogowski, 2008)

Citat

"There's so much blah-blah on the web that straight talk stands out." (Jakob Nielsen, 2013)

Se også

Finding Your Tone Of Voice (Robert Mills, 2008)

Overskrift

Beskrivelse

Overskriften er det tekstelement, der gør det tydeligt, hvad en side handler om. Den skal derfor være klar og præcis.

Guidelines

Skriv en klar og præcis overskrift, ikke en smart og kreativ.
Brug så mange ord i overskriften, at det er utvetydigt, hvad den handler om.
Indled overskriften med tekstens vigtigste nøgleord.
Formulér gerne overskriften som en hel sætning.
Vær tilbageholdende med at formulere overskriften som et spørgsmål.
Sørg for, at der ikke er flere identiske overskrifter på webstedet.

Tip

Hvis du har svært ved at få nøgleordet forrest i en overskrift, kan du bruge en kombinations-label, fx: 'Kursus: Lær at skrive til nettet'. Hvis alle andre muligheder er udtømt, kan du bruge passiv (Jakob Nielsen, 2007).

Citat

"Don't get to the point. Start with the point." (Gerry McGovern, 2009)

Se også

10 questions to help you write better headlines (Matt Thompson, 2011)

Manchet

Beskrivelse

Manchetten er placeret umiddelbart under tekstens overskrift og er formateret anderledes end brødteksten på siden. Manchetten skal give essensen af teksten for de brugere, der ikke har behov for at læse hele teksten. Samtidig er manchetten en slags ’varedeklaration’, som brugerne kan anvende til at fastslå, om de er på den rigtige side.

Guidelines

Brug manchetten til at resumere teksten, introducere dens emne eller give overblik over dens indhold.
Undgå at formulere manchetten som en teaser.
Hold manchetten i ét afsnit bestående af 2-4 korte sætninger eller maks. 5 linjer.
Indled manchetten med et andet nøgleord end det, der er brugt i overskriften.
Udelad alt for specifikke detaljer i manchetten (men husk dem i selve teksten).

Tip

Formuleringen af manchetten afhænger af indholdets karakter. Et resumé af tekstens hovedpointer er ofte det bedste valg. Hvis tekstens emne er nyt for brugerne, kan manchetten fungere som en introduktion. Hvis teksten spænder over mange løsrevne emner, bør manchetten give overblik over tekstens indhold.

Citat

"People need to know what they are getting into before they dive in." (Jakob Nielsen, 2007)

Se også

How to write a summary, and why (Rachel McAlpine, 2005)

Mellemoverskrifter

Beskrivelse

Mellemoverskrifter hjælper brugerne med at orientere sig i teksten. De viser, hvordan teksten er struktureret, så det bliver lettere at finde frem til et bestemt emne og få overblik over hovedpointerne. En mellemoverskrift kan enten knytte sig til ét enkelt afsnit eller til en serie af afsnit om samme emne.

Guidelines

Brug mellemoverskrifterne til at vise, hvordan teksten er struktureret.
Fortæl tekstens hovedpointer i mellemoverskrifterne.
Indled mellemoverskrifter med nøgleord.
Undlad at genbruge overskriftens indledende nøgleord som første ord i mellemoverskrifter.
Variér nøgleordene, så mellemoverskrifterne begynder med forskellige ord.
Skriv alle mellemoverskrifter i samme tekst i samme stil (sætning, spørgsmål, enkeltord, bydeform).
Sørg for, at alle tekstens afsnit hører under en mellemoverskrift, også første afsnit.

Tip

Før du begynder at skrive: Notér alle de spørgsmål, læserne har. Skriv svarene som hele sætninger. Brug svarene som mellemoverskrifter. (Ginny Redish, 2012)

Citat

"Headings help users find, understand, and recall." (Jonathan & Lisa Price, 2002)

Se også

Use lots of useful headings (PlainLanguage.gov, 2011)

Afsnit

Beskrivelse

Afsnit er afgrænsede tekstenheder, der indeholder én eller flere sætninger og er tydeligt adskilt fra hinanden af en linjes luft. Korte afsnit med nøgleord først gør det nemmere for brugerne at se, hvad en tekst handler om, og finde de oplysninger, der er relevante for lige netop dem.

Guidelines

Skriv korte afsnit på maks. 5 linjer.
Skriv kun én pointe eller én slags information i hvert afsnit.
Indled afsnit med nøgleord.
Variér nøgleordene, så forskellige afsnit begynder med forskellige ord.
Variér nøgleordene, så afsnit og mellemoverskrifter begynder med forskellige ord.

Tip

Brugerne behandler ofte afsnit i webtekster som løsrevne objekter og ikke som dele af en sammenhængende tekst. Fokusér derfor hvert afsnit på én pointe. (Jonathan & Lisa Price, 2002, pdf).

Citat

"Shorter paragraphs appear to greatly enhance the amount that people read ..." (Steve Outing, 2004)

Se også

Write chunky paragraphs (Jonathan & Lisa Price, 2002)

Punktopstillinger

Beskrivelse

Punktopstillinger er en god måde at præsentere opremsninger på. Punktopstillinger kan enten bruges til at fremhæve vigtige facts eller pointer – eller til at gøre det lettere for brugerne at kapere opremsninger af fx tal, facts eller navne.

Guidelines

Brug punktopstillinger ved opremsninger.
Skriv umiddelbart før punktopstillingen en sætning eller et ord, der introducerer dens indhold.
Formulér punkterne på en ensartet måde (fx navne, tal eller sætninger).
Indled alle punkter med nøgleord.
Variér nøgleordene, så punkterne indledes med forskellige ord.
Hold så vidt muligt hvert punkt på én linje.
Placér eventuelle punkter, der er længere end én linje, til sidst i punktopstillingen.

Tip

Hvis det er for svært at få nøgleordene i din punktopstilling forrest, kan du i stedet fremhæve dem med fed skrift.

Citat

"I've watched many people read lists (and headings) but skip all paragraph content." (Donna Spencer, 2010)

Se også

Turn any list into a bulleted or numbered list (Jonathan & Lisa Price, 2002)

Links

Beskrivelse

Links er det, der for alvor adskiller webtekster fra trykte tekster. Der er flere udfordringer i forbindelse med links: De skal formuleres, så det er klart, hvor de fører hen, og de skal placeres der, hvor brugerne har behov for dem.

Guidelines

Formulér links, så det er klart, hvor de fører hen.
Skriv relativt lange links på 7-12 ord.
Brug nøgleord og trigger words (de ord, brugerne er på udkig efter).
Undgå generelle formuleringer som ’Læs mere’ eller ’Klik her’.
Sørg for overensstemmelse mellem linktekst og overskrift på den side, der linkes til.
Placér links med tæt tilknytning til tekstens emner efter relevante afsnit.
Placér links til relateret indhold i højrespalten.
Overvej at placere særligt vigtige links flere steder på en webside, fx både øverst og nederst.
Placér links til ordforklaringer og opslag i den løbende tekst.
Gør det tydeligt, når der linkes til eksterne websider.
Brug e-mailadressen (og ikke et personnavn) som linktekst, når der linkes til en e-mailadresse.
Undgå anker-links, der linker internt på en webside.
Angiv dokumenttype og filstørrelse i en parentes efter links til dokumenter.
Lad links til almindelige websider (både interne og eksterne) åbne i samme vindue.
Lad links til dokumenter (Word, pdf etc.) åbne i et nyt vindue.

Tip

Brug aldrig understregning som fremhævelse i webtekster. En understregning kan let forveksles med et link.

Citat

"Unfortunately, clarity always trumps fun." (Jared M. Spool et al., 2004)

Se også

Use Appropriate Text Link Lengths (Usability.gov, 2006)

Billedtekster

Beskrivelse

En billedtekst er en kort tekst, der ledsager et foto eller en anden illustration. Billedtekster er i modsætning til såkaldte alt-tekster synlige for brugerne. (Alt-tekster er målrettet blinde brugere). En billedtekst fortæller, hvad eller hvem der er på billedet, og hvem der har taget det.

Guidelines

Skriv billedtekster til alle billeder og illustrationer på indholdssider.
Forklar, hvad eller hvem der er på billeder af konkrete personer, steder mv.
Brug billedtekster til at gentage vigtige pointer fra teksten, når billederne er mindre konkrete.
Husk at angive navn på fotograf eller illustrator i billedtekster, hvis det kræves.
Undgå at referere til billedets placering ('til højre', 'øverst på siden' etc.).
Forsyn informationsbærende billeder med en beskrivende alt-tekst.
Lad rent dekorative billeders alt-tekst-felter være tomme.

Tip

Blikket bevæger sig ofte frem og tilbage mellem billede og billedtekst flere gange (Sara Quinn, 2015). Derfor er det nyttigt, hvis billedteksten refererer præcist til ting og personer på billedet – fx 'apparatet ved siden af telefonen' eller 'Jens Hansen (i den blå jakke)'. (Kenneth Irby, 2002).

Citat

"Photographs are rarely self-sufficient. They need captions." (Ruth Garner et al., 2003)

Se også

How to Write Good Captions in Photojournalism (WikiHow)

Titel

Beskrivelse

En websides titel er den tekst, der vises som link i fx Googles søgeresultater. Titlens nøgleord har en væsentlig indflydelse på dens position i søgeresultater. En titel vises ikke bare i søgeresultater, men optræder også som favoritter eller bogmærker, som faneblade i browsere, som sidehoved i udskrifter af websiden og som navn på de genveje, brugerne lægger på computerens skrivebord.

Guidelines

Skriv en unik titel til websiden.
Hold titlen på maks. ca. 55 bogstaver og tegn inkl. mellemrum.
Inkludér nøgleord, som brugerne søger på.
Placér det vigtigste nøgleord først.
Sørg for en vis overensstemmelse mellem titlens og overskriftens formulering.
Undlad at formulere titlen som en opremsning af nøgleord.
Brug gerne formen ’Nøgleord - fordel for læseren’.

Tip

Brug et keyword-research-værktøj som fx Google Trends til at finde de mest udbredte søgeord. Tjek, hvordan din titel ser ud med Title tag preview tool.

Citat

"Title tags are very important for all aspects of SEO, usability and conversions." (Boris Demaria, 2013)

Se også

Writing HTML Title Tags For Humans, Google & Bing (Danny Sullivan, 2010)

Meta description

Beskrivelse

En meta description er den korte tekst, der vises under titlen i et søgeresultat på fx Google. Meta descriptionen hjælper i samspil med titlen brugerne med at finde frem til det mest relevante resultat på en søgeresultatside, men har i modsætning til titlen ingen betydning for sidens position i søgeresultater. Meta descriptions bliver også nogle gange vist, når brugerne deler sider på sociale medier.

Guidelines

Skriv en unik meta description til websiden.
Hold meta descriptionen på maks. 160 bogstaver og tegn inkl. mellemrum.
Beskriv og opsummér sidens indhold.
Formulér korte sætninger.
Lad typen af information på indholdssiden fremgå (fx vejledning, nyhed etc.).
Lad målgruppen for indholdet fremgå.
Inkludér nøgleord, som brugerne søger på.
Undlad at formulere meta descriptionen som en opremsning af nøgleord.
Overvej at inkludere virksomhedens navn i beskrivelsen.

Tip

Nogle gange indsætter Google en dato, et indekseringstidspunkt eller andet foran en meta description, så du gør klogt i at holde dine beskrivelser på ca. 140 tegn.

Citat

"Make sure your descriptions are ... descriptive." (Raj Krishnan, 2007)

Se også

How To Write A Meta Description That Gets Click-Throughs (Neil Patel, 2014)

Tilmeld dig Copenux' nyhedsbrev, og få artikler som denne pr. e-mail hver måned.

 

Publiceret: 04.03.2015. Opdateret: 18.10.2016.

Lær mere

Skriv til nettet-kursus
Kursus i din virksomhed eller organisation.

Guidelines

Guidelines for digital selvbetjening
Tjek webformularen.

Artikler

De 4 læsemønstre
Skanne, skimme, læse, skippe.

5 digitale tekstmodeller
Optimér dit indhold til læsning online.

Indholdets livscyklus
Styr på indholdet fra planlægning til sletning.

Non-lineær læsning
Hvordan læser brugerne på nettet?

Ydelser

Skriv til nettet-kursus
Kursus i din virksomhed eller organisation.