Brugercentreret design

På 3 dage klædes du på til at optimere brugervenligheden på et website. Du lærer at indsamle viden om brugernes behov. Du får kendskab til principperne for brugervenlighed. Og du lærer at gennemføre en usability-test.

Kontakt os for mere information

Pris: 48.000 kr. ekskl. moms

3-dages-kursus i brugerinddragelse og usability-principper

Kurset i 'Brugercentreret design' omhandler 20 forskellige metoder, der kan sikre, at brugernes behov opfyldes på websitet, og at det er nemt at bruge. Vi underviser i anerkendte teknikker som fx task-analyse, usability-inspektion og usability-test.

Emner på kurset

  • Bruger-interview og task-analyse: Forstå brugernes behov på websitet
  • Inspektions-metoder: Giv websitet et serviceeftersyn vha. anerkendte principper for brugervenlighed
  • Usability-test: Tjek, om dit website er nemt at bruge for målgruppen

Kursusmateriale

  • Digital udgave af alt kursusmateriale
  • Trin for trin-vejledning til 20 metoder
  • Øvelser, der tager udgangspunkt i dit website

Program: Dag 1

Tidspunkt Emne
09.00 Introduktion og præsentationsrunde
09.20 Brugercentreret design: De 4 faser i ISO 9241-210
09.30 Task-analyse: Forstå brugernes behov
10.00 True Intent Studies: Brugernes top tasks på websitet
10.15  Hierarkisk task-analyse: Brugernes mål, ærinder og handlinger
12.00  Frokost
12.45  Mental Models: Understøtter websitet brugernes behov? 
14.30  Interview-teknik: De 6 indledende og 17 opfølgende spørgsmåls-typer
15.00  Contextual Inquiry: Interview med brugerne i deres eget miljø
15.10  Critical Incident Technique: Interview om særlige hændelser
15.20  User Stories: Opsummering af brugerens tasks og mål
15.30  Keystroke Level Modeling: Tidsestimering af brugernes handlinger
16.00  Kursusdagen slutter 

Program: Dag 2

Tidspunkt Emne
09.00 Introduktion og opsamling fra dag 1
09.15 Introduktion til usability-inspektions-metoder: Brugervenlighed uden brugere
10.00  Cognitive walkthrough: Task-baseret inspektion
11.45  Cognitive walkthrough for the web: Variant af cognitive walkthrough-metoden
12.00  Frokost
12.45  Heuristikker: Principper for brugervenlighed
13.45  Heuristisk evaluering: Princip-baseret inspektion
15.00  Heuristisk walkthrough: Kombination af inspektions-metoder
15.10  Guideline-inspektion: Tjekliste-baseret inspektion 
16.00  Kursusdagen slutter 

Program: Dag 3

Tidspunkt Emne
09.00 Introduktion og opsamling fra dag 2
09.15 Introduktion til usability: Effectiveness, efficiency & satisfaction
10.30  Usability-test: Rekruttering, moderering, succesrate, tilfredshedsgrad, alvorsgrad
12.00  Frokost
12.45  Papirprototype-test: Test af skitser til et revideret website 
14.45 Usability-test af indhold: Test af forståelighed 
15.00 5-sekunders-testen: Test af indholdets klarhed
15.15  Træstruktur-test: Test af websitets struktur
15.20 Click affordance test: Test af, om brugerne kan se, hvor de kan klikke
15.30 Inherent value testing: Nye brugeres forståelse af websitet
15.40 Opsamling og afslutning
16.00  Kurset slutter 

Underviser

Børge Kristensen Børge Kristensen
Webkonsulent, CPUX-F

Betingelser

Prisen er for op til 16 deltagere og inkluderer forberedelse, undervisningsmateriale og underviserens transport i Danmark. Undervisningslokale, it-udstyr og forplejning er ikke inkluderet. Aflysning og udsættelse er gratis indtil 30 dage før kursusstart. Derefter faktureres 20 % af kursusprisen. Ved aflysning 5 dage eller mindre før kursusstart faktureres det fulde beløb.

Opfølgning

For at træne metoderne og kvalitetssikre resultaterne anbefaler vi, at jeres første brugercentrerede projekter gennemføres i et samarbejde med Copenux. Vi tilbyder 10 % rabat på task-analyse, inspektion og usability-test i en periode på 6 måneder efter sidste kursusdag.

Kontakt os for yderligere information

Referencer

Vi har holdt dette kursus for …
Dansk Sprognævn
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Region Syddanmark
University College Lillebælt
Aalborg Kommune

Spørgsmål om kurset

Er kurset relevant for os, når vi ikke er i gang med et webprojekt?
Ja. Du påvirker websitets brugervenlighed i positiv eller negativ retning, hver gang du laver et link eller lægger et billede på - ikke blot i forbindelse med redesign.

Har vi virkelig brug for 20 metoder?
Mange af metoderne supplerer og understøtter hinanden. Når du interviewer, skifter du fx ofte mellem forskellige metoder. Den usability-test-metode, du vælger, afhænger af, hvad du vil teste, og hvor I er i processen.

Mit job er at skrive til websitet. Er kurset relevant for mig?
Absolut. Det er afgørende at kende brugernes tasks og behov, så du kan besvare deres spørgsmål i dine webtekster.